Oferta

Usługi elektryczne

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu elektryki oraz elektroinstalacji. W ramach naszej oferty zajmujemy się:

 • montażem instalacji elektrycznych,
 • modernizacją istniejących instalacji elektrycznych,
 • podłączaniem rozdzielnic elektrycznych,
 • montażem osprzętu elektrycznego,
 • przyłączami i modernizacją w domach, mieszkaniach, budynkach jedno- i wielorodzinnych,
 • przyłączami i modernizacją w obiektach przemysłowych,
 • podłączaniem kuchenek elektrycznych, płyt indukcyjnych oraz podgrzewaczy.

Przeprowadzamy także obowiązkowe przeglądy pięcioletnie instalacji.

Pomiary i badania

Oferujemy również profesjonalne pomiary elektryczne oraz badania instalacji elektrycznych, w tym:

 • skuteczność samoczynnego wyłączenia,
 • rezystancja izolacji obwodów – napięcie pomiaru do 2500V,
 • instalacja odgromowa – metoda techniczna,
 • rezystancja izolacji kabli,
 • wyłączniki różnicowoprądowe,
 • sprawdzanie oświetlenia,
 • pomiary oświetlenia,
 • pomiary instalacji elektrycznych.

Oferujemy Państwu pełną opiekę serwisową. Na terenie Sławkowa, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Katowic.